C-H-A-M.COM SỐNG CUỘC ĐỜI BẠN MUỐN.
Tag

#thang10

#

Tia nắng tìm thấy

Khi cơ thể không trong trạng thái tốt nhất, khi trái tim cảm thấy cũng nặng nề, vậy thì nơi đâu ta có thể tìm thấy sự biết ơn? Mắc kẹt ngay chính tâm bão, thực khó khăn để nhìn thấy điểm ra. Trong lúc viết ra những dòng này, tâm trí vẫn không ngừng lôi kéo tôi về những lời nói, những hành động gợi nỗi bất an. Chủ đích của nó, tôi biết chứ, nó muốn dìm tôi xuống, để buồn cùng nỗi buồn mà nó đang...

C-H-A-M.COM SỐNG CUỘC ĐỜI BẠN MUỐN.

Chủ đề

Dòng thời gian

Dấu trang của CHAM