C-H-A-M.COM SỐNG CUỘC ĐỜI BẠN MUỐN.
Tag

#sukhacbiet

#

Một vài viết về sự khác biệt

Pinterest

"Chúng ta, hàng tỷ con người cùng chung sống trên trái đất này. Có rất nhiều điều để chúng ta học hỏi, rất nhiều tình yêu và sự hiểu biết mà chúng ta có thể chia sẻ với nhau. Đó cũng là những gì thế giới này cần. Chúng ta không cần tất cả mọi người đều trở thành bản sao chính xác của nhau. Thay vào đó chúng ta nên trân quý và tôn vinh sự thật rằng chúng ta vốn đã khác biệt và đặc biệt thế nào."...

C-H-A-M.COM SỐNG CUỘC ĐỜI BẠN MUỐN.

Chủ đề

Dòng thời gian

Dấu trang của CHAM