C-H-A-M.COM SỐNG CUỘC ĐỜI BẠN MUỐN.
Tag

#nhungngaytuoidep

#

Hãy chảy trôi. Hãy vàng rực

Hay những điều đọng lại sau cuốn tiểu thuyết “Những ngày tươi đẹp” của Jennifer Niven Hẳn với những ai đã từng đọc cuốn tiểu thuyết này sẽ đồng ý với tôi rằng đây là sự kết hợp tài tình và khéo léo của những áng văn tươi đẹp nhất và tối tăm nhất. “Những ngày tươi đẹp”, những tháng ngày tôi cảm thấy muốn hòa vào làm một với hai nhân vật chính, để sống, để tận hưởng. Những...

C-H-A-M.COM SỐNG CUỘC ĐỜI BẠN MUỐN.

Chủ đề

Dòng thời gian

Dấu trang của CHAM