C-H-A-M.COM SỐNG CUỘC ĐỜI BẠN MUỐN.
Tag

#muàthucuảtôi

#

Viết về tháng 10

Lòng biết ơn có thể khiến bạn thấy mọi ngày đều có thể là ngày lễ Tạ ơn, biến những công việc thường nhật thành niềm hứng khởi, và chuyển hóa những cơ hội bình thường thành điều phúc lành may mắn.- William Arthur Ward  Ăn quả… …nhớ kẻ trồng cây- Một câu tục ngữ mà chúng ta đều thuộc nằm lòng. Một câu nói giản dị của người xưa về lòng biết ơn. Dành cho những con người đã làm lụng vất...

C-H-A-M.COM SỐNG CUỘC ĐỜI BẠN MUỐN.

Chủ đề

Dòng thời gian

Dấu trang của CHAM