C-H-A-M.COM SỐNG CUỘC ĐỜI BẠN MUỐN.
Tag

#learnfromlife

#

Dịch: Để thực sự biết rằng mình đang yêu?

Tác giả: Kris Gage

Lời người dịch: Tình yêu được ươm mầm từ cảm xúc, nhưng sẽ cần phải được nuôi dưỡng bằng hành động yêu thương. Tình Yêu cần, rất cần có Lý Trí, nhất là những khi giông bão kéo đến.

Vì hầu hết những dấu hiệu người ta hay nói đều đáng bị bỏ đi.
Nếu như Google từ khóa “Cách để biết rằng bạn đang yêu”, bạn sẽ có một khoảng thời gian tồi tệ.

C-H-A-M.COM SỐNG CUỘC ĐỜI BẠN MUỐN.

Chủ đề

Dòng thời gian

Dấu trang của CHAM