C-H-A-M.COM SỐNG CUỘC ĐỜI BẠN MUỐN.
Tag

#independenttogether

#

Không biên giới

Quan sát từ không gian, Trái đất là một khối thống nhất, và tuyệt nhiên không tồn tại một đường biên giới nào. Cùng chung sống trên hành tinh kỳ diệu nhất hệ Mặt trời này, tất cả các sinh vật đều được gắn kết chặt chẽ. Tác giả Elizabeth Kolbert đã viết như sau trong phần mở đầu cuốn sách Đợt tuyệt chủng thứ sáu, cuốn sách nổi tiếng nhất trong sự nghiệp viết của bà: Lịch sử của nó bắt đầu với sự...

C-H-A-M.COM SỐNG CUỘC ĐỜI BẠN MUỐN.

Chủ đề

Dòng thời gian

Dấu trang của CHAM