C-H-A-M.COM SỐNG CUỘC ĐỜI BẠN MUỐN.
Tag

#imesage

#

Thông Điệp về Bạn (You-Message) và Thông Điệp về Tôi (I-Message)

Hay bí quyết truyền đạt để khiến người khác hiểu mình. Thông Điệp về Bạn Để hiểu rõ hơn, chúng ta hãy cùng nhau tưởng tượng (cũng có thể là hồi tưởng lại) một tình huống xảy ra trong cuộc sống thường nhật, khi bạn cảm thấy khó chịu hoặc bất mãn, hoặc nổi giận với hành động của một người cụ thể nào đó. Dưới đây là một tình huống giả tưởng, nhưng thực ra thì nó cũng khá giống với điều thường diễn...

C-H-A-M.COM SỐNG CUỘC ĐỜI BẠN MUỐN.

Chủ đề

Dòng thời gian

Dấu trang của CHAM