C-H-A-M.COM SỐNG CUỘC ĐỜI BẠN MUỐN.
Tag

#đốithoạitâmgiao

#

Chủ đề: Gió Bấc

1 phút sau
Trả lời:
Anh đang làm gì? Chúc ngủ ngon.
50 giây sau
Trả lời:
Anh đang viết. Chúc ngủ ngon.
40 giây sau
Trả lời:
Viết cho ai? Cho Pamela? Chúc ngủ ngon.
30 giây sau
Trả lời:
Viết cho em! Chúc ngủ ngon.
40 giây sau
Trả lời:
Anh viết cho em? Viết gì cho em? Chúc ngủ ngon.
20 giây sau
Trả lời:
Viết “Chúc ngủ ngon”.
20 giây sau
Trả lời:
Ra thế, hiểu rồi. Chúc ngủ ngon.

C-H-A-M.COM SỐNG CUỘC ĐỜI BẠN MUỐN.

Chủ đề

Dòng thời gian

Dấu trang của CHAM