C-H-A-M.COM SỐNG CUỘC ĐỜI BẠN MUỐN.
Tag

#dieubanmongmuon

#

“Nghệ thuật” chịu đựng

Rõ ràng là chịu đựng là không thể tránh khỏi, đó là lý do vì sao đưa ra quyết định lựa chọn đâu là điều ta có thể chịu đựng là điều ta có thể làm.

C-H-A-M.COM SỐNG CUỘC ĐỜI BẠN MUỐN.

Chủ đề

Dòng thời gian

Dấu trang của CHAM