C-H-A-M.COM SỐNG CUỘC ĐỜI BẠN MUỐN.
Tag

#blacklivesmatter

#

Về cuốn sách: The Hate U Give

‘Everybody wants to talk about how Khalil died,’ I say. ‘But this isn’t about how Khalil died. It’s about the fact that he lived. His life mattered. Khalil lived!’ I look at the cops again. ‘You hear me? Khalil lived!’ Tất cả mọi người đều kháo nhau về cách mà cậu ấy chết, tôi nói. Nhưng những chuyện này không phải là về việc cậu ấy đã chết thế nào. Nó là về thực tế rằng cậu ấy đã sống. Cuộc sống...

C-H-A-M.COM SỐNG CUỘC ĐỜI BẠN MUỐN.

Chủ đề

Dòng thời gian

Dấu trang của CHAM