C-H-A-M.COM SỐNG CUỘC ĐỜI BẠN MUỐN.
Tag

#ancaunguyenyeu

#

Ăn, cầu nguyện, yêu (phần 1: Cầu nguyện)

Cầm cuốn sách Ăn, cầu nguyện, yêu lên sau 2 năm kể từ lần đầu tiên đọc tác phẩm này trên Kindle. Một trường hợp hiếm thấy khi tôi đây, người suốt ngày thở than rằng không có đủ thời gian để đọc tất cả những tuyệt tác trên đời, còn bao nhiêu cuốn tôi đã mua để đó chưa đọc đến, trong khi danh sách Sách muốn mua thì vẫn cứ ngày một dài ra. Thế nhưng, chắc chắn là bây giờ, không phải lúc khác, tôi...

C-H-A-M.COM SỐNG CUỘC ĐỜI BẠN MUỐN.

Chủ đề

Dòng thời gian

Dấu trang của CHAM