C-H-A-M.COM SỐNG CUỘC ĐỜI BẠN MUỐN.
Archive

May 2019

M

NGƯỜI PHÁN XỬ

 *giật tít vậy thôi chứ không liên quan gì đến bộ phim cùng tên đâu nha. Nhà bác học Einstein nói rằng “Tất cả mọi người đều là thiên tài. Nhưng nếu bạn đánh giá một con cá theo tiêu chuẩn là khả năng leo trèo, thì cả cuộc đời nó sẽ sống và tin rằng đó là một điều ngu ngốc”. Bản thân chúng ta khác biệt, chứng kiến những điều khác nhau, có những kinh nghiệm khác nhau và có những bối cảnh sống khác...

Chủ đề: Gió Bấc

1 phút sau
Trả lời:
Anh đang làm gì? Chúc ngủ ngon.
50 giây sau
Trả lời:
Anh đang viết. Chúc ngủ ngon.
40 giây sau
Trả lời:
Viết cho ai? Cho Pamela? Chúc ngủ ngon.
30 giây sau
Trả lời:
Viết cho em! Chúc ngủ ngon.
40 giây sau
Trả lời:
Anh viết cho em? Viết gì cho em? Chúc ngủ ngon.
20 giây sau
Trả lời:
Viết “Chúc ngủ ngon”.
20 giây sau
Trả lời:
Ra thế, hiểu rồi. Chúc ngủ ngon.

C-H-A-M.COM SỐNG CUỘC ĐỜI BẠN MUỐN.

Chủ đề

Dòng thời gian

Dấu trang của CHAM