C-H-A-M.COM SỐNG CUỘC ĐỜI BẠN MUỐN.
Archive

June 2018

J

[Điều kỳ diệu mang tên Tháng Sáu]

 Điểm tựa Có những thời điểm khi bạn cảm thấy bấp bênh, và bạn chỉ ước rằng giá như bên cạnh có một ai đó, người sẵn lòng chìa tay ra cho bạn nắm lấy, người sẵn lòng đón nhận bạn như chính con người bạn. Nếu bạn có một (vài) người như vậy, xin chúc mừng vì bạn vô cùng may mắn. Và nếu như bạn là người được lựa chọn để lắng nghe nỗi sầu muộn của một ai đó. Bạn thật đáng ngưỡng mộ! Thực sự lắng nghe...

C-H-A-M.COM SỐNG CUỘC ĐỜI BẠN MUỐN.

Chủ đề

Dòng thời gian

Dấu trang của CHAM